४ वर्षे स्नातक तहको दोश्रो वर्षको नियमित परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सुचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा बार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०८० सालमा संचालन हुने शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन संकाय तर्फका स्नातक तह दोश्रो वर्षको परीक्षा दिने नियमित परीक्षार्थीहरुले परीक्षा आवेदन फाराम भरी क्याम्पसको परीक्षा शाखामा बुझाउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा आवेदन फाराम सम्बन्धमा:

परीक्षा आवेदन फाराम बुझाउने अन्तिम मिति : २०८० माघ २१ गते

१ परीक्षा आवेदन फाराम स्वयं विद्यार्थीहरुले भरी सवै प्रक्रिया पुर्याई समयसिमाभित्र परीक्षा शाखामा बुझाउनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा क्याम्पस जवाफही हुने छैन ।
२ म्याद सकेको एक हप्ता भित्र दोब्बर दस्तुर सहित परीक्षा आवेदन फाराम भर्न सकिनेछ।
३ परीक्षा आवेदन फाराम भर्नको लागि हालसालै खिचेको (क्याम्पसको पोसाकमा) पासपोर्ट साइजको २ प्रति पफेटो आवश्यक पर्नेछ ।
४ परीक्षा आवेदन फाराम भर्न तिर्न बाँकि सबै सुल्क तिरी सक्नुपर्नेछ।

विस्तृत जानकारीको लागि क्याम्पसको परीक्षा शाखामा सर्म्पक गर्नुहुन सूचित गराइन्छ ।

परीक्षा शाखा

Leave a Reply