स्नातक दोस्रो बर्षको परिक्षा फारम भर्ना छुटेकाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका३ वर्षे व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र तर्फका ४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षका नियमित प्राइभेट (पूरा तथा आंशिक) मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुट्न गएको भएमा त्यस्ता परीक्षार्थीहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि नै दोब्बर दस्तुर सहित क्याम्पसहरूले २०७७ चैत्र २० गते भित्र आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाई सक्नु पर्नेछ । अन्यथा त्यस्ता फारम उपर त्रि.वि.प.नि.का .ले कुनै कारवाही नगर्ने कुरा पनि सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

Leave a Reply