रेजिष्ट्रेसन फारम भर्ने सूचना

यस मङ्गल बहुमुखी क्याम्पस, कीर्तिपुरमा २०७९ सालमा ४ बर्षे वि.एड र
४ बर्षे वि.वि.एस. प्रथम बर्षका विद्यार्थीहरुलाई त्रि.वि.को रेजिष्ट्रेसन फाराम
यहि २०७९ चैत्र १९ गते आइतबार भित्रमा
भर्ना हुन सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ ।

फारम लिने ठाउं : लेखा शाखा
फारम बुझाउने ठाउं : परीक्षा शाखा
फारम भर्ने अन्तिम मिति : २०७९ चैत्र १९ गते, आइतबार

आवश्यक कागजातहरु :

१. +२ तहको ट्रान्सत्रिफ्प्टको फोटोकपी २ प्रति
२.+२तहको चारित्रिक प्रमाणपत्रको फोटोकपी २ प्रति
३. +२ तहको प्रोभिजनलको फोटोकपी २ प्रति
४. +२ तहको माइग्रेसन सक्कली १ प्रति
५. SEE को मार्कसिटको फोटोकपी २ प्रति
६. SEE को चारित्रिक प्रमाणपत्रको फोटोकपी २ प्रति
७. सी को प्रोभिजनलको फोटोकपी २ प्रति
८. कलेज युनिर्पफ्मको पासपोर्ट पफेटो २ थान

नोट : फारम भर्न अनिवार्य रूपमा चैत्र महिनासम्मको शुल्क तिरिसक्नु पर्नेछ ।

Leave a Reply