प्रि बोर्ड परिक्षा सम्बन्धि सूचना

स्नातक तह प्रथम बर्ष (पुरानो) मा अध्ययनरत बिध्यार्थीहरुको २०७८ बैशाख १५ गते देखि प्रि बोर्ड परिक्षा संचालन हुने सम्बन्धित सबैलाई सुचित गरिन्छ।

प्रि बोर्ड परिक्षाको समयतालिका

Date B.Ed. 1st Year B.B.S. 1st Year
2078/01/15 Philosophical & Sociological Foundation of Education (412) Business English (201)
2078/01/16 C. Nepali (401)
2078/01/17 Foundation of Language & Linguistics/नेपाली कथा र उपन्यास  Accounting for Financial Analysis and planning (211)
2078/01/19 C. English  ( 411) Business Statistics (202)
2078/01/20 Reading Writing & Critical Thinking/नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध/Foundation of Physical Education(417) Business Economics (203 )
2078/01/21 Foundation of Health (416) Principles of Management (213)

 

नोटः
– बुझाउन बाँकी मासिक शुल्क अनिवार्य बुझाउन सुचित गरिन्छ ।
– सवै परीक्षाहरू अनिवार्य रूपमा दिनु पर्नेछ अन्यथा रू ५००/– जरिवाना लाग्नेछ ।

परीक्षा शाखा

Leave a Reply